Makrosporangium, sporehus hvor det dannes noen få, store makrosporer. Makro- og mikrosporer finnes hos heterospore planter. Se også sporehus.