Lyngfamilien er ein plantefamilie innan klassen tofrøblada plantar og består av tre, buskar og lyng. Dei fleste artane har vintergrøne blad, og fleire av dei er nytte- og prydplantar. I alt er det 1350 kjende artar i familien. Vanlege artar i Noreg er blålyng, krekling, røsslyng, klokkelyng, tyttebær, blåbær og blokkebær. Hele artikkelen