Greplyng, dvergbusk i lyngfamilien. 2–10 cm lang med krypende skudd, vintergrønne blad og lyserøde blomster. Vokser på tørre rabber og over flate steiner, nokså vanlig i fjellet fra Setesdalen til Finnmark. I Jotunheimen går den opp til over 1900 moh. Sitt navn har den fått fordi den i eldre tid ble brukt som medisin mot «grep» (knuterosen).