Klokkelyng, dvergbusk i lyngfamilien. 15–40 cm høy, med røde klokkeformede blomster og nåleformede blader i firetallige kranser. Klokkelyng er vanlig på myrlendt grunn og i lynghei, mest på basefattig grunn, i kyststrøkene nord til Nordland. Fylkesblomst i Rogaland. Se foto, Erica.