Lundhengeaks, flerårig art i gressfamilien. 50–100 cm høye strå, énblomstrede småaks med spisse, rødbrune ytteragner. Lundhengeaks vokser på tørre steder i løvskog, i Norge bare i den sørligste delen av landet, fra Østfold til Rogaland.