Liten granbarveps, årevingeart i familien bladveps. Arten ligner nordlig granbarveps og har samme levevis som den. Arten har gjort stor skade i Danmark og sørover i Europa, men er i Norge ubetydelig som skadedyr.