Linsepore, en spesiell utformet pore i plantenes cellevegger. Den finnes mest typisk utformet hos nåletrærnes trakeider (i veden), mens den er betydelig redusert hos løvtrærne. På hver side av en tynn «poremembran» (midtlamell + primærvegg) blir det dannet et porekammer, idet sekundærveggen viker ut fra resten av celleveggen. Hos bartrærnes linseporer har «poremembranen» en fortykkelse, torus, på midten. Linseporen virker derved som en ventil når trykkforskjellen mellom to trakeider blir for stor, i det torus presses mot den ene poreåpningen i sekundærveggen.