Ligurer, før-indoeuropeisk folkegruppe som bodde i det nordvestlige Italia og det sørøstlige Gallia, jfr. Liguria. Deres språk, kultur og eldste historie er lite kjent. De ble hardt rammet av den keltiske ekspansjonen på 400-tallet f.Kr. Under den annen puniske krig var de romernes fiender, og på 100-tallet f.Kr. ble deres land innlemmet i Romerriket.