Vekststoffer, organiske forbindelser som i meget små mengder påvirker plantenes vekst og utvikling (vekstregulatorer). Den fremkalte virkning skyldes at vekststoffene stimulerer, hemmer eller modifiserer forskjellige biokjemiske eller fysiologiske prosesser. Vekststoffene omfatter dels de naturlig forekommende plantehormoner, dels syntetiske vekststoffer (feilaktig kalt hormonpreparater) som ofte har lignende virkning som hormonene.