Havbruk

Havbruk, akvakultur, omfatter i vid forstand alle former for kulturbetinget produksjon av fisk og andre akvatiske organismer, til mat og andre formål, i sjø, brakkvann og ferskvann. Virksomheten kan være intensiv eller ekstensiv, men omfatter også integrerte oppdrettsformer.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Bård Misund

Universitetet i Stavanger

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 16 artikler:

M

  1. merd