Havbruk er akvakultur som foregår i havvann. Akvakultur omfatter oppdrett og dyrking av alle slags organismer i vann.Fiskeoppdrett, skalldyroppdrett og tang- og taredyrking i sjøvann er ulike former for havbruk.Havbruk står for om lag 48 prosent av verdens akvakulturproduksjon målt etter vekt, hvorav det meste (92 prosent) foregår i Asia.Fiskeoppdrett, slik som oppdrett av laksefisk, og rensefisk til bruk i lakseoppdrett og marine fiskearter som torsk og kveite står for 99,9 prosent av alt norsk havbruk, mens i utlandet er fiskeoppdrett bare en liten andel av den totale havbruksproduksjonen. Hele artikkelen