Løpesnok, krypdyrart i snokfamilien. Opptil 1,7 m lang, blåsvart, skinnende rygg, store, runde øyne. Lever mest av gnagere, amfibier, firfisler og slanger. Kveiler seg rundt byttet for å holde det fast mens den dreper det med bitt. Meget rask i bevegelsene. Vanlig slange i USA og Mexico. Flere underarter som i USA går under navn som «blue racer» og «black racer».