Gryllidae, gresshoppefamilie. Ca. 2500 arter er kjent i verden, i Norge bare én, hus-siriss. Eneste frittlevende skandinaviske art er marksirissen Gryllus campestris. Den er kun funnet på Bornholm, men nå trolig utryddet. Karakteristisk for sirissene er vingene som ligger horisontalt over bakkroppen, de kraftige bakbeina som de løper raskt med, og de lange haletrådene, cerci.