Kentumspråk, betegnelse på den ene av de to hovedgruppene av indoeuropeiske språk, til forskjell fra satemspråk. Gruppen, som omfatter gresk, italisk, keltisk, germansk, hettittisk og tokarisk, har bevart de opprinnelige k- og g-fonemer som plosiver (k er sekundært blitt h i germansk), mens satemgruppen har en frikativ i stedet. Det er her tale om en dialektforskjell i det opprinnelige fellesspråket.