Satemspråk, (avestisk, 'hundre'), den ene av de to hovedgruppene av indoeuropeiske språk som kjennetegnes ved at grunnspråkets k-lyd har utviklet seg til s- eller ʃ-lyd. Til satemspråkene hører de østlige språkene baltisk, slavisk, albansk, armensk og indoiransk. Jf. kentumspråk og indoeuropeiske språk.