Øvrige indo-europeiske språk

Indoeuropeiske språk, språkfamilie som omfatter flertallet av språkene i Europa og en rekke språk i Asia. Ved folkevandringer og senere kolonisering er språk av denne familien brakt til alle verdensdeler.De indoeuropeiske språkene går alle tilbake til et felles grunnspråk, urindoeuropeisk, som antakelig på 2000-tallet fvt. som følge av folkevandringer er blitt splittet i en rekke grupper. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Pål Johansen

Redaktør

Erik Bolstad

Inneholder 10 artikler: