Karantene, isolering av person, dyr eller gjenstand ved innreise eller innførsel til et land på grunn av mistanke om smittefare; utelukkelse fra en bestemt virksomhet over en begrenset periode, for eksempel utestengning fra idrettsarrangementer etter regelbrudd, utestengning fra forretningsvirksomhet etter konkurs.

Bestemmelser om karantene er hjemlet i smittevernloven av 5. august 1994. Etter loven kan Kongen gi forskrifter for å motvirke at smittsomme sykdommer føres inn i landet eller spres til andre land (karantenetiltak), herunder bestemmelser om tiltak som gjelder personer, dyr, transportmidler, varer og gjenstander som kan tenkes å overføre smittsomme sykdommer. I forskriftene kan Kongen også fastsette nærmere krav til undersøkelser, smittesanering og dokumentasjon i forbindelse med innreise til og utreise fra Norge og i forbindelse med inn- og utførsel av varer. Tjenestemenn ved politiet, skipskontrollen, losvesenet, tollvesenet og havnevesenet, på flyplasser, i næringsmiddelkontrollen og veterinærvesenet plikter etter loven å ha særlig oppmerksomhet rettet mot smittsomme sykdommer.

Opprinnelig innebar karantene isolasjon av mennesker, dyr eller skip i 40 døgn for å hindre spredning av alvorlige smittsomme sykdommer (derav navnet). I Norge fikk man i 1848 en karantenelov med strenge bestemmelser, og i 1851 ble det gjort forsøk på internasjonalt samarbeid på dette felt. Den første internasjonale karantenekonvensjon ble undertegnet i 1892, uten at forholdene ble vesentlig bedre. I 1909 fikk Norge en ny karantenelov, og i 1934 enda en ny, som imidlertid ikke trådte i kraft. I 1951 vedtok Verdens helseorganisasjon et nytt internasjonalt karantenereglement, som Norge tiltrådte i 1952 (revidert 1969). Lov om vern mot overføring av smittsom sykdom fra utlandet med videre av 1952 ble opphevet ved innføringen av smittevernloven av 1994.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.