Karantene, isolering av person, dyr eller gjenstand ved innreise eller innførsel til et land på grunn av mistanke om smittefare; utelukkelse fra en bestemt virksomhet over en begrenset periode, for eksempel utestengning fra idrettsarrangementer etter regelbrudd, utestengning fra forretningsvirksomhet etter konkurs.

Bestemmelser om karantene er hjemlet i smittevernloven av 5. august 1994. Etter loven kan Kongen gi forskrifter for å motvirke at smittsomme sykdommer føres inn i landet eller spres til andre land (karantenetiltak), herunder bestemmelser om tiltak som gjelder personer, dyr, transportmidler, varer og gjenstander som kan tenkes å overføre smittsomme sykdommer. I forskriftene kan Kongen også fastsette nærmere krav til undersøkelser, smittesanering og dokumentasjon i forbindelse med innreise til og utreise fra Norge og i forbindelse med inn- og utførsel av varer. Tjenestemenn ved politiet, skipskontrollen, losvesenet, tollvesenet og havnevesenet, på flyplasser, i næringsmiddelkontrollen og veterinærvesenet plikter etter loven å ha særlig oppmerksomhet rettet mot smittsomme sykdommer.

Opprinnelig innebar karantene isolasjon av mennesker, dyr eller skip i 40 døgn for å hindre spredning av alvorlige smittsomme sykdommer (derav navnet). I Norge fikk man i 1848 en karantenelov med strenge bestemmelser, og i 1851 ble det gjort forsøk på internasjonalt samarbeid på dette felt. Den første internasjonale karantenekonvensjon ble undertegnet i 1892, uten at forholdene ble vesentlig bedre. I 1909 fikk Norge en ny karantenelov, og i 1934 enda en ny, som imidlertid ikke trådte i kraft. I 1951 vedtok Verdens helseorganisasjon et nytt internasjonalt karantenereglement, som Norge tiltrådte i 1952 (revidert 1969). Lov om vern mot overføring av smittsom sykdom fra utlandet med videre av 1952 ble opphevet ved innføringen av smittevernloven av 1994.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.