karantene

Karantene er isolering av person, dyr eller gjenstand ved innreise eller innførsel til et land på grunn av mistanke om smittefare.

Faktaboks

Uttale
karantˈene
Etymologi
av fransk ‘førti’, egentlig ‘tidsrom på 40 dager’

Uttrykket karantene brukes også om utelukkelse fra en bestemt virksomhet over en begrenset periode, for eksempel utestengning fra idrettsarrangementer etter regelbrudd eller utestengning fra forretningsvirksomhet etter konkurs.

Innenfor offentlig forvaltning er karantene et tidsbegrenset forbud mot å tre inn i en ny stilling eller å starte næringsvirksomhet, se karantene – politikere og statsansatte.

Lovbestemmelser

Bestemmelser om karantene er hjemlet i smittevernloven av 5. august 1994. Etter loven kan Kongen gi forskrifter for å motvirke at smittsomme sykdommer føres inn i landet eller spres til andre land (karantenetiltak), herunder bestemmelser om tiltak som gjelder personer, dyr, transportmidler, varer og gjenstander som kan tenkes å overføre smittsomme sykdommer. I forskriftene kan Kongen også fastsette nærmere krav til undersøkelser, smittesanering og dokumentasjon i forbindelse med innreise til og utreise fra Norge og i forbindelse med inn- og utførsel av varer. Tjenestemenn ved politiet, skipskontrollen, losvesenet, tollvesenet og havnevesenet, på flyplasser, i næringsmiddelkontrollen og veterinærvesenet plikter etter loven å ha særlig oppmerksomhet rettet mot smittsomme sykdommer.

Historikk

Opprinnelig innebar karantene isolasjon av mennesker, dyr eller skip i 40 døgn for å hindre spredning av alvorlige smittsomme sykdommer (derav navnet). I Norge fikk man i 1848 en karantenelov med strenge bestemmelser, og i 1851 ble det gjort forsøk på internasjonalt samarbeid på dette felt. Den første internasjonale karantenekonvensjon ble undertegnet i 1892, uten at forholdene ble vesentlig bedre. I 1909 fikk Norge en ny karantenelov, og i 1934 enda en ny, som imidlertid ikke trådte i kraft. I 1951 vedtok Verdens helseorganisasjon et nytt internasjonalt karantenereglement, som Norge tiltrådte i 1952 (revidert 1969). Lov om vern mot overføring av smittsom sykdom fra utlandet med videre av 1952 ble opphevet ved innføringen av smittevernloven av 1994.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg