Skrifttegn, egentlig misforstått oversettelse fra eng. character.