Buffer er innen kjemi det samme som en bufferløsning.