Jazyger, skytisk folk som ca. år 50 e.Kr. innvandret til Ungarn fra Sør-Russland. De forsvant etter hunertogene, men betegnelsen ble senere overført på et annet, antagelig persisk folk, som på 1200-tallet slo seg ned langs Donau og Tisza. De nye jazyger ble i løpet av et par århundrer fullstendig oppblandet med lokalbefolkningen, men spor etter deres særegne språk og kultur kan fremdeles påvises i ungarske person- og stedsnavn.