Interiørarkitektur

En interiørarkitekt er en person som arbeider med utforming av alle typer rom og interiør inne i bygninger eller andre konstruksjoner. Interiørarkitekten arbeider særlig med å omforme eksisterende rom til ny bruk og har derfor god kompetanse til å planlegge gjenbruk av bygninger. Innenfor rammen av en bygningskonstruksjon, eller annen ytre begrensning, planlegger interiørarkitekten rom og interiør, med faste og løse elementer og møbler. Hele artikkelen