Intercellularrom, sammenhengende, luftfylte rom mellom cellene i flere cellevev, især i parenkym. De kan variere i størrelse fra ytterst små åpninger til vide luftkanaler. De har betydning for gassveksling og gasstransport (av oksygen, karbondioksid og vanndamp) i plantene. I delingsvev, meristemer, slutter cellene tett sammen. Men etter hvert oppløses deler av celleveggens midtlamell, slik at det oppstår små rom mellom de enkelte cellene. I et cellevev vil disse rommene danne et sammenhengende system av luftrom. Dette gjør at den samlede celleoverflaten mot intercellularluften, f.eks. i et blad, er meget stor. I bladet står intercellularrommene i forbindelse med den ytre luften gjennom spalteåpningene. I noen cellevev, f.eks. i røtter som vokser i svært vått miljø, dannes større luftkanaler ved at hele celler løses opp. Her er behovet for gjennomlufting særlig stort.