Høyfjellsveronika, flerårig urt i maskeblomstfamilien. 5–15 cm høy, har sittende, hele blad og blå blomster. Ligner fjellveronika, men har hårete kapsler. Høyfjellsveronika vokser på grusmark i høyfjellet, helst på kalkrik grunn, opp til 1800 moh. i Jotunheimen. Europeisk art som finnes nord til Troms.