Fjellveronika, flerårig urt i maskeblomstfamilien. 5–15 cm høy, med mørkeblå blomster og snau kapselfrukt. Fjellveronika vokser på enger og snøleier i fjellet og fjellskogen, opp til 1920 moh. Nordpå også i lavlandet.