Hagehårmygg, tovingeart i familien hårmygg. En kraftig myggart på ca. 10 mm hvor hannen er svart med store, halvkuleformede øyne og hunnen gulaktig med små øyne. Antennene er korte. Arten forekommer ofte i mengder på blomster der de er viktige bestøvere. Larvene lever fortrinnsvis av dødt organisk materiale i jord og gjødsel, men kan av og til gjøre skade på levende røtter.