Russeflue, tovingeart i familien hårmygg. Arten er vanlig over hele landet, men har særlig opptrådt i stort antall i Nord-Norge (der den fikk navnet russeflue).