Gjødselmygg, insektfamilie i ordenen tovinger (Diptera). Ca. 100 arter er kjent i verden, hvorav ca. 40 fra Norge. De er nær beslektet med hårmygg, men mangler leggsporer. Artene er oftest små, svarte og ubehårede med korte, tykke antenner. Larvene lever av råtnende plantemateriale, i gjødsel o.l. Noen få antas å være rovdyr, andre snyltere i fluelarver.