Gullah, en kreol-dialekt basert på proto-pidgin-engelsk, som var i bruk på kysten av Vest-Afrika på 1500-tallet, og en rekke vestafrikanske språk. Dialekten ble tidligere talt av den svarte befolkningen på kysten av South Carolina og Georgia og på Sea Islands, og disse folkene ble ofte omtalt med de vestafrikanske navnene gullah (gola) og geechee. Omkring 6000 afrikanske ord er blitt identifisert i gullah. Enkelte ord har også slått rot i amerikansk engelsk, slik som f.eks. juke (i jukebox) og voodoo. Gullah røper slektskap med bl.a. vai, mende, twi, ewe, hausa, yoruba, ibo og kikongo, språk som ble talt av slaver innført til USA på 1700- og 1800-tallet. For øvrig viser gullah trekk av engelsk talemåte karakteristisk for engelske nybyggere på 1600- og 1700-tallet. Du Bose Heyward gjorde bruk av dialekten i sin roman Porgy (1925), som dannet grunnlaget for Gershwins opera Porgy and Bess. I dag er gullah så godt som utdødd.