Pidgin- og kreolspråk

Kreolspråk er språk som har ei forhistorie som pidginspråk. Det finst særskilt mange kreolspråk i Karibia med tilgrensande område, Vest-Afrika og Melanesia. Kreolspråka blir ofte klassifiserte etter kva anna språk ordtilfanget kjem frå, slik at vi mellom anna skil mellom engelsk-baserte, fransk-baserte og portugisisk-baserte kreolspråk. Forleddet kreol i ordet kreolspråk viser til etterkomarar av spanjolar, portugisarar og franskmenn både i Karibia og på dei amerikanske kontinenta. Hele artikkelen

Ny artikkel