Pidgin- og kreolspråk

Kreolspråk, kreolsk, språk som har ei forhistorie som pidginspråk. Det finst særskilt mange kreolspråk i Karibia med tilgrensande område, Vest-Afrika og Melanesia. Kreolspråka blir ofte klassifiserte etter kva anna språk ordtilfanget kjem frå, slik at vi mellom anna skil mellom engelsk-baserte, fransk-baserte og portugisisk-baserte kreolspråk. Omgrepet kreolspråk kjem frå kreol.Dei fleste kreolspråka har ei regelrett og enkel formlære og uttrykkjer grammatiske relasjonar meir ved eigne ord enn ved bøyingsformer. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Rolf Theil

Universitetet i Oslo

Redaktør

Erik Bolstad

Inneholder 4 artikler:

G

  1. gullah

P

  1. pidgin