Gematri, (av usikker oppr., muligens av gr. geometria el. grammateia), studiet av sammenhengen mellom navn og begreper og deres tallverdier. Tall blir i gresk og hebraisk skriftspråk betegnet med visse bokstaver fra alfabetet. Dyrets tall, 666, i Åp er et kjent eksempel på gematri.