Ekeritt, bergart som hører til Oslofeltets dypbergarter. Den finnes særlig omkring innsjøen Eikeren, samt forskjellige steder i den nordlige del av Oslofeltet. Mineralogisk er den en alkalifeltspat-granitt med ægirin og arfvedsonitt. Med avtagende kvartsinnhold får man overganger til nordmarkitt. Et ekerittområde ved Gjerdingselva i Nordmarka er kjent for sitt innhold av sjeldne mineraler (elpiditt, kupletskitt, janhaugitt, dalyitt, en rekke fluorider m.m.).