Forkortelser er et vanlig forekommende fenomen på mynter og medaljer på grunn av plassmangel. For eksempel; VICTORIA:DEI:GRAT(IA):OMN(IA):BRITT(ANIA):REG(INA):FID(EI):DEF(ENDATRIX):IND(IAE):IMP(ERATRIX) = Victoria av Guds Nåde Storbritannias dronning, Troens Forvarer, keiserinne av India.