Oslo, grunnlagt 1817 som den første samling ved universitetet. Samlingene av norske og utenlandske mynter, pengesedler, pengetegn, medaljer og dekorasjoner omfatter mer enn 200 000 gjenstander. Universitetets Myntkabinett er landets sentrale institusjon for numismatisk forskning. I 1999 ble Universitetets Myntkabinett, Etnografisk museum og Oldsaksamlingen sammenslått til Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Myntkabinettet er i dag lokalisert i Historisk museum – norsk museumsbygning i Oslo,