Firhendig klavermusikk, musikk for to pianister. Omfatter foruten en mengde arrangementer av orkestermusikk, operaer osv. mange originalkomposisjoner, bl.a. av Mozart, Schubert, Brahms, Dvořák, Debussy, Ravel, Stravinskij, Hindemith og Grieg. Firhendig klaverspill var fra slutten av 1700-tallet til inn på 1900-tallet en populær form for hjemmemusisering, bruktes også i undervisningen. Firhendig klavermusikk for to instrumenter er komponert til konsertbruk, bl.a. av Mozart, Schumann, Chopin, Brahms, Grieg og Sinding.