føre-var-prinsippet

Artikkelstart

Føre-var-prinsippet angir hvordan man skal håndtere manglende kunnskap og vitenskapelig usikkerhet. Det innebærer at man skal unngå vesentlig skade på naturen og miljøet når man fatter beslutninger, og at manglende kunnskap ikke skal brukes som begrunnelse for å unnlate å treffe tiltak. Prinsippet blir ofte omtalt som et prinsipp som skal la tvilen komme miljøet og naturen til gode.

Føre-var-prinsippet er utviklet gjennom et samspill mellom norsk og internasjonal rett. Prinsippet inngår i en rekke traktater, bade globale og regionale, som Norge er tilsluttet. Prinsippet følger også implisitt av Grunnloven § 112. Videre er prinsippet lovfestet i norsk rett gjennom blant annet naturmangfoldloven av 2009 § 9, Svalbardmiljøloven av 2001 § 7 og havressursloven av 2008 § 7.

Det følger av naturmangfoldlovens § 9 at: «Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.»

Dette er ett av flere prinsipper som etter § 7 i samme lov skal «legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet». Lovfestingen av føre var-prinsippet i naturmangfoldloven innebærer altså at prinsippet skal trekkes inn når det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap, i alle saker som har betydning for naturmangfoldet. At prinsippet skal gjelde som en retningslinje betyr imidlertid at prinsippet ikke alltid vil få gjennomslag i avveiningen mellom miljøhensyn og andre hensyn og verdier.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (3)

skrev Helle Annfelt Høverstad

Hei,Jeg foreslår at artikkelen oppdateres ihht naturmangfoldloven § 9. Vennlig hilsen Helle

svarte Kåre Olerud

Takk, Helle! Godt tips. Jeg er på reise, men skal se på artikkelen når jeg er hjemme igjen. Beste hilsen Kåre

svarte Kåre Olerud

Føre var-artikkelen er nå oppdatert.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg