C2H5Br, monobrometan, fargeløs væske med kokepunkt 39 °C og densitet 1,5 g/cm3. Fremstilles teknisk av etylen og hydrogenbromid, i laboratoriet gjerne av etanol, kaliumbromid og svovelsyre. Har hatt en viss medisinsk betydning, bl.a. som bedøvelsesmiddel. Brukes nå vesentlig i organiske synteser.