Elektrisk gnist, kortvarig elektrisk utladning mellom to steder med stor potensialforskjell (se gassutladning). Elektroner akselereres i feltet og slår løs nye elektroner i støt mot molekyler, og det dannes derfor ioner langs hele banen. Det foregår også en hurtig oppvarming av luften langs banen, og utvidelsen som følger av oppvarmingen, frembringer en knitrende lyd. Lyn er en meget kraftig elektrisk gnist.