Dulcin, hvitt, krystallinsk stoff, smeltepunkt 174 °C, lite løselig i vann. Har en intens søtsmak, ca. 200 ganger søtere enn rørsukker, og har derfor blitt brukt som søtningsmiddel. Kjemisk sett er dulcin et derivat av fenetol og urea med formelen C2H5OC6H4NHCONH2.