Brannlyre, skader på nederste del av trærne som skyldes brann i skogen. Viser seg ved at barken på den ene siden, den som i branntilfellet er lesiden, drepes og faller av. Navnet skyldes det lyreformede sår ilden etterlater i barken.