Burkne, gammelt norsk navn på bregner. Navnet brukes om arter i slektene Athyrium (fjellburkne og skogburkne) og Asplenium. Sistnevnte slekt har ca. 700 arter, derav 8 i Norge. Oftest små, finnete eller fingergrenete bregner som danner tette tuer på bergknauser og i urer. Vanligst er svartburkne, grønnburkne, murburkne og olavsskjegg. Den første går nord til Troms, de andre finnes også i Finnmark. De fire andre artene er sjeldne og vokser på Sør- og Vestlandet. Av og til danner artene hybrider, men disse er sjeldne i Norge.