Havburkne, bregneart i småburknefamilien. 5–20 cm høy, med mørkegrønne, tykke blad. Havburkne er en sterkt oseanisk art som bare vokser på klipper nær havoverflaten på den ytre kysten av Vestlandet fra Rogaland til Møre og Romsdal.