Grønnburkne, bregneart i småburknefamilien. 5–20 cm lang, bladene er enkeltfinnet og lysegrønne. Grønnburkne trives best på kalkrike bergarter, særlig fyllittberg og olivinstein. Finnes i hele landet.