Brunburkne, bregneart i småburknefamilien. Ca. 10 cm høy, enkeltfinnede blad med brun midtribbe. Brunburkne vokser på ultrabasisk grunn, særlig olivinstein og serpentin. Den er sjelden og er funnet noen få steder langs kysten fra Rogaland til Nordland.