Murburkne, bregneart i småburknefamilien. Liten bregne, 5–15 cm lang, med dobbeltfinnede, mørkegrønne blad. Murburkne vokser på mur og kalkrikt berg i Eurasia og det østlige Nord-Amerika, i Norge finnes den spredd nord til Finnmark, mest i kalkrike områder.