Bor er mikronæringsstoff i planter, og tas opp av røttene som borsyre (H2BO3-). Hvilken hovedfunksjon bor har i stoffskiftet er usikkert, men det inngår i vekst av pollenslanger, cellestrekning, syntese av cellevegger og metabolisme av sukker og nukleinsyrer. Bormangel gir dårlig frukt- og frøsetting, redusert celledeling, redusert vekst av hovedrøtter og siderøtter, redusert strekning av stengelledd (internodier), dessuten blir plantene gjerne rosett- og buskaktige med nekroser (vevsdød) på unge blad og knopper. Bormangel kan, i likhet med kalsiummangel, gi hjerteråte i lagringsorganer med liten transpirasjon som kålrot og beter. Som for alle mikronæringsstoffer kan høye borkonsentrasjoner gi forgiftning.