Anders Adolf Retzius, svensk anatom og antropolog, far til (M.) G. Retzius. Ble i 1824 professor i anatomi ved Karolinska institutet. Omfattende vitenskapelig produksjon av sammenlignende anatomisk, og fremfor alt av antropologisk art. Han sondret bl.a. mellom menneskerasene på grunnlag av skallens form. Dette gav støtet til en ny arbeidsmetode i etnologien. Han må regnes som en av den moderne antropologis grunnleggere.