Anatomi er læren om kroppsdelenes normale oppbygning. Normalanatomien beskriver den friske kroppen, i motsetning til den patologiske anatomien, som beskriver sykelige og unormale tilstander.Menneskets anatomi er grunnlaget for å forstå fysiologien og den er derfor et grunnleggende fag for legevitenskapen.Anatomien bruker i stor grad termer fra latin og gresk. Hele artikkelen

Ny artikkel