Anatomi

Anatomi er læren om kroppsdelenes normale oppbygning. Normalanatomien beskriver den friske organismen, i motsetning til den patologiske anatomien, som beskriver sykelige og unormale tilstander. Menneskets anatomi er basis for å forstå fysiologien; den blir derfor et grunnleggende fag for legevitenskapen, og deles inn i flere retninger. Makroskopisk anatomi beskriver organenes form og oppdeling slik vi ser dem med det blotte øye, mens mikroskopisk anatomi er studiet av organismens og vevenes finere bygning (histologi) og cellestruktur (cytologi) ved hjelp av mikroskop. Hele artikkelen

Ny artikkel