Bilbrev, hjemmelsdokument for et nybygd skip. Utstedes av byggeverkstedet, og inneholder opplysninger om når, hvor og av hvem skipet er bygd, om skipets byggenummer og art og hvem som eier det. Tjener som legitimasjon av eierens rett når skipet skal innføres i skipsregisteret (sjøfartsloven av 1994 § 13).