førskolelærer

Førskolelærer, opprinnelig barnehagelærerinne, senere barnehagelærer, også kalt småbarnspedagog, person som har utdanning og kompetanse til å arbeide med barn under skolepliktig alder (0–6 år) i barnehage og med barn i 1. klasse i den 10-årige grunnskolen. Ifølge lov om barnehager av 1995 kreves førskolelærerutdanning for tilsetting som pedagogisk leder og styrer i barnehagene. Førskolelærer arbeider også i andre stillinger i barnehagene, i skolefritidsordning og i barnevernet. Styrer og pedagogisk leder i barnehagen er pålagt et nært samarbeid med foreldrene i planleggingen av det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Det skal også samarbeides med grunnskolen, barnevernet og pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunene når det gjelder enkeltbarn.

Utdanning

Førskolelærerutdanningen er 3-årig og gis ved statlige og private høyskoler og Universitetet i Stavanger. Førskolelærer med spesialutdanning for arbeid med funksjonshemmede barn er ansatt ved pedagogiske sentre og pedagogisk-psykologisk tjeneste og gir veiledning og oppfølging til barnehager og skoler som har integrert funksjonshemmede barn i gruppene. Med ett års godkjent videreutdanning har førskolelæreren kompetanse til å undervise i 2.–4. klasse i grunnskolen. Det er muligheter for videreutdanning på flere fagområder og masterstudium i barnehagepedagogikk ved Høgskolen i Oslo og Høgskolen Dronning Mauds Minne i Trondheim.

Historikk

Barnehagelærerutdanningen ble første gang etablert i Norge ved Barnevernsakademiet i Oslo i 1935 med Norsk Forening til Fremme av Forsorg for Barn som initiativtaker og eier. Før den tid måtte norske kvinner reise til Fröbel-instituttene i Danmark, Sverige og Tyskland for å få utdanning som barnehagelærere. Etter hvert ble det opprettet flere utdanningsinstitusjoner i Norge: Oslo Kommunale Barnevernskole (nedlagt 1970), Barnevernskolen i Bergen, Barnevernsinstituttet Dronning Mauds Minne i Trondheim og Sørlandets Barnehagelærerskole i Kristiansand. Barnevernsakademiet i Oslo ble 1994 innlemmet i Høgskolen i Oslo. Dronning Mauds Minne er fortsatt en privat høyskole for førskolelærerutdanning. Skolene i Bergen og Kristiansand ble i 1970-årene en del av de pedagogiske høyskolene der, samtidig som det ble opprettet førskolelærerutdanning ved andre pedagogiske høyskoler.

I 1994 ble de statlige, pedagogiske høyskolene sammen med andre regionale høyskoler omorganisert til 26 statlige høyskoler.

Organisasjoner

Førskolelærere var opprinnelig organisert i Norske Barnehagelærerinners Landsforbund (stiftet 1948). Fra 1965 ble førskolelærerne organisert i en egen avdeling i Norsk Lærerlag, fra 2001 i Utdanningsforbundet. Førskolelærere var med og startet Norsk Samband for Småbarnoppfostring, senere kalt Norsk OMEP, nasjonalkomiteen for Organisation Mondiale pour l'Éducation Préscolaire – World Organisation for Early Childhood Education.

Læresteder som gir førskolelærerutdanning

Statlige

Høgskolen i Agder, Kristiansand
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Finnmark, Alta
Høgskolen i Hedmark, Hamar
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Nord-Trøndelag, Levanger
Høgskolen i Oslo
Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogndal
Høgskolen Stord/Haugesund, Stord
Høgskolen i Telemark, Notodden
Høgskolen i Tromsø
Høgskolen i Vestfold, Tønsberg
Høgskulen i Volda
Høgskolen i Østfold, Halden
Sámi allaskuvla/Samisk høgskole, Guovdageaidnu
Universitetet i Stavanger

Private

Dronning Mauds Minne, Trondheim
Norsk lærerakademi, Bergen

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg