Assumptio, i den katolske kirke Jomfru Marias legemlige opptagelse til himmelen til forskjell fra ascensio: «oppstigning» for Kristi himmelfart; assumptio er et meget benyttet motiv i den kristelige kunst. Læren om assumptio ble 1950 proklamert av paven som dogme, etter at den fra den tidlige middelalder hadde vært feiret som liturgisk fest 15. august.