Avspenning, forbedring av relasjonene mellom land som tidligere har opplevd trusler om krig eller voldshandlinger seg imellom. En kan også kalle dette reduksjon av spenningsnivået, eller détente.